Törökül tanítanák az angol helyett a német gyerekeket

By Propeller - Legfrissebb
2019.02.11. 15:59
15

Könnyen "good bye" -t int­het­nek az angol nyelv­nek több német ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban is. A bal­ol­dali vá­ros­ve­ze­tés sze­rint ugyanis a gye­re­ke­ket már in­kább tö­rö­kül kel­lene ta­ní­tani, és nem an­go­lul...Észak-Rajna-Vesztfália baloldali integrációs minisztere azt javasolja, hogy az angol helyett a jövőben inkább tanítsanak török nyelvet a diákoknak az általános iskolákban. Az......Kapcsolódó Hírek