Durva munkáltatói húzás kell ahhoz, hogy azonnal felmondhassunk

Mikor mondhat fel azonnali hatállyal a munkavállaló, és a munkáltató? Az Adó.hu írta meg, mit mond erről a Munka Törvénykönyve. A rendkívüli felmondás többek között akkor léphető meg (a munkáltató, vagy a munkavállaló részéről) indoklással, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi.

Példákat is hoztak rá, mikor állhat elő az a helyzet, amikor a munkavállaló rendkívüli felmondással élhet.

Ha a cége, főnöke nem fizetett bért a munkavállalónak.

Emiatt a munkavállaló jogosult lehet azonnali hatályú felmondással megszüntetni a munkaviszonyát, hiszen a munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége az, hogy a munkabért kifizesse a dolgozóknak. A kötelezettségszegés pedig egyértelműen jelentős, hiszen a dolgozó a fizetéséből él. Ha azt nem kapja meg, akkor nehézségekbe ütközik, a megélhetését kockáztatja. A szándékosság, illetve súlyos gondatlanság megítélése helyzetről-helyzetre szükséges, de mivel a bérfizetés a munkáltató alapvető kötelezettsége, így ha a fizetés elmarad, akkor legalább a súlyos gondatlanság általában megállapítható.

A másik alapot adó eset, ha valamelyik fél egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ebbe a kategóriába lényegében a magatartások széles köre beletartozhat, de tipikusan ilyen lehet az,

ha a munkáltató nyilvánosan súlyosan sértő megjegyzéseket tesz a munkavállalóra, amely a munkavállaló negatív megítélését vonhatja maga után.

A cikkben arra is kitérnek, ha van ok az azonnali hatályú felmondásra, akkor a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül lehet élni a felmondás jogával (de legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül), bűncselekmény elkövetése esetén pedig a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A határidők elmulasztása jogvesztő. Fontos szabály az is, hogy a felmondást írásba kell foglalni.

Ha munkavállalóként szeretnénk élni az azonnali hatályú felmondás jogával, akkor elsőként meg kell vizsgálnunk, hogy az alapot adó körülmények fennállnak-e, ezt követően pedig a határidőket is figyelemmel kell kísérnünk. Ha minden körülmény adott, akkor pedig olyan felmondást kell megfogalmaznunk, amely pontosan, a jogszabályi feltételeknek megfelelően tartalmazza a jogviszony-megszüntetés indokát.

Érdekes kérdés lehet az is, hogy ha a dolgozó mond fel azonnali hatállyal, akkor vajon járhat-e neki végkielégítés. Az Officina.hu cikke szerint ha a munkavállaló azonnali hatályú felmondása jogszerű, akkor jár a vérkielégítés, hiszen ekkor a dolgozó a sértett fél. Mint írják, a munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató hozzájárulása nélkül szűnik meg a munkaviszony. Jól meg kell azonban gondolni szerintük a döntést, mert az azonnali hatályú felmondás visszavonására csak a másik fel (vagyis a foglalkoztató) beleegyezésével van lehetőség.

The post Durva munkáltatói húzás kell ahhoz, hogy azonnal felmondhassunk first appeared on 24.hu.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Loading RSS Feed

Loading RSS Feed