Ennyire még sosem volt drága mulatság autóval szabálytalankodni

Módosítja a közlekedési pénzbírságok összegét a kormány, derült ki a július 8-án este közzétett Magyar Közlönyből. Abban talán semmi meglepetés nincs, hogy minden egyes kihágás büntetési tétele emelkedett.. A légkiugróbb a mozgáskorlátozott helyen történő jogosultatlan várakozás, amely immár 156 ezer forintos csekket vonhat maga után, de még a helyszíni bírság összege is 65 ezer fortintra módosul. Szintén fájdalmas mutatvány lehet, ha valaki olyan gépjárművel merészkedik ki a forgalomba, amelynek a műszaki érvényessége több mint egy éve lejárt. Ez 93 600 forintos büntetést érhet, vagy a helyszínen 46 800 forinttal is megúszható a nem túl dicsőséges tett. Az új büntetési tételeket az alábbiakban közöljük, ha pedig arra vagy kíváncsi, hogy korábban mennyibe került az adott kihágás, akkor a 2012-es rendelet mellékletét itt találod. A módosítás augusztus 1-jétől lép életbe.

Hirdetés

A közlekedési kihágások pontos büntetési tételei 2024 augusztus 1-jétől

Közlekedési kihágás
Helyszíni bírság (Ft)
Pénzbírság (Ft)

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/litert nem haladja meg
24 000
46 800

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek
31 200
62 400

nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,5 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,25 milligramm/litert meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek
39 600
78 000

5. vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésének olyan személynek történő átengedése, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van
39 600
78 000

az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)
26 000
52 000

az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)
32 500
65 000

az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)
26 000
52 000

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg
31 200
62 400

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg
39 600
78 000

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt
46 800
93 600

megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése
31 200
62 400

a megkülönböztető fényjelzés vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása
24 000
46 800

a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)
26 000
52 000

a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)
24 000
46 800

megállás a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt
15 600
31 200

várakozás a „Várakozni tilos” jelzőtábla hatálya alatt
15 600
31 200

a „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás
15 600
31 200

a megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése
15 600
31 200

a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése
15 600
31 200

a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése
15 600
31 200

a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás
15 600
31 200

a várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése
15 600
31 200

a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett, az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése
15 600
31 200

a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett, az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése
15 600
31 200

a megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó jármű elszállítását lehetővé tesz
15 600
31 200

a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás
65 000
156 000

megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon
32 500
65 000

megállás „az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban” szabály megszegésével
15 600
31 200

megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad
15 600
31 200

megállás ott, ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza
24 000
46 800

megállás ott, ahol a jármű és az úttesten lévő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad
15 600
31 200

megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti
31 200
62 400

megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül
24 000
46 800

megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül
39 600
78 000

megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál
24 000
46 800

megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza
15 600
31 200

megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül
15 600
31 200

megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban
15 600
31 200

megállás villamos megállóhelynél lévő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen
24 000
46 800

megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán
31 200
62 400

megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassítósávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton
31 200
62 400

megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen
24 000
46 800

megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi
15 600
31 200

a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja
15 600
31 200

megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna
24 000
46 800

megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja
15 600
31 200

várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén
15 600
31 200

várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén
15 600
31 200

várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett
15 600
31 200

Hirdetés

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Loading RSS Feed

Loading RSS Feed