Megjelent Orbán Viktor határozata a csádi misszióról

Megjelent Orbán Viktor miniszterelnök határozata arról, hogy szülessen kormányközi megállapodás a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról. A kormányfő a honvédelmi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján döntött.

A kormányfő a csádi kormánnyal előkészített kormányközi megállapodás véglegesítéséhez felhatalmazta a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje. Szalay-Bobrovniczky Kristóf vagy az általa kijelölt személy írhatja alá a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet, de Szijjártó Péternek kell kiadnia a megállapodáshoz szükséges meghatalmazást.

A megállapodás szövegét, tervezetként a honvédelmi miniszternek, a külgazdasági és külügyminiszternek, valamint az igazságügyi miniszternek kell a kormány elé terjesztenie. Közben megszületett Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalos válasza arra, miért árulta el az Indexnek, hol szolgál hivatásos katonaként a miniszterelnök fia. Vadai Ágnes (DK) szerint ez ugyanis több kérdést is felvetett.

Milyen jogszabály, milyen indokok alapján hozta nyilvánosságra a Magyar Honvédség egy katonájának nevét, rendfokozatát és a csádi misszióban betöltött szerepét?
Mi indokolta, hogy az ön által megnevezett katona civil ruhában legyen jelen egy olyan tárgyaláson, ahol a hivatalos kép alapján a magyar delegáció többi tagja egyenruhát viselt?
Mi indokolta, hogy az ön által megnevezett katona tagja legyen, és civil ruhában legyen jelen Szijjártó Péter delegációjában?
Nem gondolja, hogy azzal, hogy nyilvánosságra hozta a Magyar Honvédség egy katonájának nevét, rendfokozatát és a csádi misszióban betöltött szerepét, ön megsértette a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 15. §-át?
Igaz az, hogy Szerbiához hasonlóan Csádban is magyar honvédségi eszközöket próbálnak eladni?

A honvédelmi miniszter csak annyit válaszolt, hogy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény 15. § 1 és 3 bekezdései rendelkeznek a honvédelmi érdekből nem nyilvános adatok kezeléséről.

A miniszter által idézett joghely szerint a honvédelmi szervezetek személyi állományára vonatkozó – a Honvédség védelmi képességének, hadrafoghatóságának biztosításával összefüggő – adatok honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből a keletkezésüktől számított harminc évig nem nyilvánosak. Ez vonatkozik a honvédelmi szervezet felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira is.

A jogszabály alapján ezen adatok megismerését azonban a honvédelemért felelős miniszter külön mérlegelés után engedélyezheti. Magának megtette. A Direkt36 közérdekű adatigénylését ugyanakkor az általa vezetett tárca korábban azzal hárította el, hogy „a csádi katonai misszióval kapcsolatos adatok a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 15. § (3) bekezdése értelmében nem nyilvánosak”.

Kapcsolódó
Direkt36: Orbán Gáspár állandó rejtőzködésben volt a csádi utakon
Megvan a magyarázat, miért hozakodott elő Szalay-Bobrovniczky Kristóf hirtelen Orbán századossal.

The post Megjelent Orbán Viktor határozata a csádi misszióról first appeared on 24.hu.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Loading RSS Feed

Loading RSS Feed