Minimálbér 2024: ilyen változásra számíthatnak a nyugdíj előtt állók

Megegyeztek a munkaadók és a szakszervezetek a 2024-es minimálbér és garantált bérminimum emelésének mértékéről. Ennek alapján már decembertől az előbbi 15, míg az utóbbi juttatás 10 százalékkal emelkedik. Összegszerűen a minimálbér bruttó 266 800 forintra, a garantált bérminimum 326 000 forintra nő.

Több esetekben a minimálbér összegének változása maga után vonja a nyugdíjra vonatkozó rendelkezések változásait is – hívja fel a figyelmet a portálon Molnárné Balogh Márta tb-szakértő.

Megállapodás-kötés

A nyugdíj jogosultság és a nyugdíj összege szempontjából meghatározó jelentősége van a szolgálati idő hosszának.

Szolgálati idő szerzésére megállapodás kötéssel is van lehetőség.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény 48.. §-a alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó (legfeljebb öt év) szolgálati idő szerzése,
az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése
céljából megállapodás köthető.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék fizetés átvállalásával más személy, vagy szerv is megkötheti. Ezen kívül a fent meghatározott további három esetben szolgálati idő szerzése céljából köthető megállapodás.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22 százalék.

Ezt az összeget szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.

2024-ben a minimálbér emelkedéséhez kötődően legalább

az új összeg alapulvételével történik majd a megállapodás alapján fizetendő 22 százalékos mértékű nyugdíjjárulék. 

Ha a megállapodás ennél magasabb összegre került megkötésre, a nyugdíj alapot képező jövedelemként ez, a minimálbérnél magasabb összeg fog figyelembe vételre kerülni.

Magasabb összeggel nem, hanem csak a minimálbér alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az a nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét, illetve az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb öt évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

1998. január 1-je előtt a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok ideje szolgálati időnek számított, 1998. január 1-jétől azonban az öregségi nyugdíj esetében már nem. Megállapodás kötéssel lehet a tanulmányok idejére szolgálati időt szerezni.

Szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás kötés napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, 10 százalék nyugdíj járulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A járulék fizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

Arányos szolgálati idő

Részmunkaidős foglalkoztatásnál nem ritka, hogy a kereset a teljes munkaidőre vonatkozó minimálbér összegénél alacsonyabb, a részmunkaidő és a nyolc órás teljes munkaidő arányához igazodik.

Ekkor a társadalombiztosítási járulék fizetés is kisebb összegű lesz, ami hatással van a szolgálati idő tartamára.

A nyugdíjtörvény 39.§-a szerint ebben az esetben a nyugdíj összegének meghatározásánál a szolgálati idő arányosításra kerül a tényleges kereset és a minimálbér aránya szerint, azaz a nyugdíj jogosultsághoz ez az időszak teljes egészében szolgálati időnek fog számítani, a nyugdíj összegénél azonban csak részben.

Kereseti korlát korhatár előtti ellátás melletti munkavégzés esetén

A korhatár előtti ellátás mellett csak meghatározott összegig lehet keresőtevékenységet folytatni.

A vonatkozó 2011. évi CLXVII. törvény 11.§-a szerint ha a társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló kereset meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, a következő hónap első napjától az év december 31. napjáig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az ellátást szüneteltetni kell. Ha a túllépés decemberben következne be, az ellátás nem szüneteltetésre kerül, hanem a decemberi összeget vissza kell fizetni.

2023-ban a 232.000 forintos minimálbérre tekintettel a kereseti korlát éves szinten 4 176.000 forint.

The post Minimálbér 2024: ilyen változásra számíthatnak a nyugdíj előtt állók first appeared on 24.hu.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Loading RSS Feed

Loading RSS Feed